Bình Phước cam kết nhiều điều có lợi cho nhà đầu tư
(PLO)- Hàng loạt cam kết, chính sách về thuế, đất đai… có lợi nhất dành cho các nhà đầu tư.
HĐND tỉnh Bình Phước vừa ban hành nghị quyết về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Hàng loạt những quy định, cam kết của tỉnh về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư được đề cập trong nghị quyết này.
Công khai thủ tục, áp dụng chính sách có lợi nhất
Tỉnh Bình Phước cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh với mức ưu đãi nhất theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Bình Phước cam kết nhiều điều có lợi cho nhà đầu tư - ảnh 1
Một dự án du lịch tại Bình Phước

Thủ tục hành chính về đầu tư được áp dụng và thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và được đăng trên Cổng thông tin dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Ngoài những thủ tục, hồ sơ, giấy tờ được quy định tại bộ thủ tục đã được công khai áp dụng, bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ không đòi hỏi thêm các thủ tục, giấy tờ khác.

Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi mới trong thời gian còn lại kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệu lực. Trường hợp văn bản pháp luật mới ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. Trường hợp nhà đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau sẽ được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.
Nhà đầu tư được quyền lựa chọn ngành nghề, hình thức, quy mô, địa bàn đầu tư phù hợp theo quy hoạch, trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm và các quyền khác theo quy định. Nhà đầu tư được các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi, cung cấp nhanh chóng các thông tin về quy hoạch, địa bàn, danh mục dự án đầu tư và các thông tin, số liệu cần thiết khác theo yêu cầu của nhà đầu tư trong phạm vi pháp luật cho phép. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án. Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định của Luật Đầu tư…
Ưu đãi về đất đai
Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất nhưng không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.
Trường hợp đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhưng không phải là đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm khi chuyển mục đích sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định.
Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực để sử dụng vào mục đích sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp thì không phải nộp tiền thuê đất.
Trường hợp đất phải giải phóng mặt bằng: Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm, UBND tỉnh quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất khi thành lập, mức bổ sung cho Quỹ phát triển đất cụ thể hằng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Quỹ phát triển đất được sử dụng để ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp nhà đầu tư không được miễn, giảm tiền thuê đất thì nhà đầu tư phải nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong thời gian thuê đất thì nhà đầu tư phải hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và được tính vào vốn đầu tư của dự án. Trường hợp được miễn, giảm một phần tiền thuê đất thì nhà đầu tư phải hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp. Số tiền còn lại nếu có được tính vào vốn đầu tư của dự án.
Đối với trường hợp thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và nhà đầu tư ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.
Ưu đãi về thuế và các hỗ trợ khác
Nhà đầu tư đến Bình Phước sẽ được ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất; được hưởng thuế suất ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tùy theo ngành nghề và địa bàn đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt, khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Ngoài những ưu đãi theo quy định của pháp luật nêu trên, nhà đầu tư còn được tỉnh Bình Phước hỗ trợ như sau:
Trong vòng 3 năm, kể từ khi dự án đầu tư đi vào hoạt động, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước được hỗ trợ chi phí quảng cáo sản phẩm theo Luật Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước), mức hỗ trợ không quá 2 triệu đồng/lần và không quá 6 lần/năm.
Được cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư; thông tin về quy hoạch ngành nghề, ngành nghề đầu tư; tiếp cận quỹ đất. Được hỗ trợ, tư vấn miễn phí về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập văn phòng thương mại và du lịch trong và ngoài nước, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Được hỗ trợ miễn phí về pháp lý và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.
Hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư của tỉnh hoặc đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi tham gia hội chợ, triển lãm để tìm kiếm, mở rộng thị trường theo chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại hằng năm của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương; hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế; 70% đối với quảng bá thương hiệu.
UBND tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất của từng doanh nghiệp. Mức hỗ trợ theo quy định về hỗ trợ lao động nông thôn học nghề.
H.CHÂU