(PLO) - Ngày 30-11, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước công bố quyết định điều động và bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc tỉnh.

Theo quyết định, có ba giám đốc sở được bổ nhiệm mới là: giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hiệp; giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Mi và giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Lộc. Cả ba tân giám đốc sở này trước khi được bổ nhiệm đều là phó giám đốc của các sở này.

Có 5 giám đốc sở khác được điều động, bổ nhiệm lại hoặc thôi chức chờ về hưu gồm: 

Ông Nguyễn Anh Hoàng, giám đốc Sở Tài chính được điều động làm giám đốc Sở Công thương. 

Ông Lê Văn Uy, giám đốc Sở Công thương được điều động về Ban Nội chính Tỉnh ủy để nhận nhiệm vụ mới. 

Ông Nguyễn Văn Tới, giám đốc Sở NN&PTNT được điều động về nhận công tác tại HĐND tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Hùng-giám đốc Sở GD&ĐT được bổ nhiệm lại làm giám đốc sở này. 

Ông Hồ Văn Hữu, giám đốc Sở GTVT thôi chức để chờ nghỉ hưu theo chế độ. 

Ông Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH được điều động về Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngoài ra, ông Lê Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản cũng được điều động về Tỉnh ủy, chờ nhận công tác mới.

N.ĐỨC