Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Nguyễn Mạnh Hùng, vừa có báo cáo về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án về hình sự, tham nhũng từ 1-1-2013 đến 30-9-2018.

Bình Thuận: Chỉ thu hồi hơn 1/3 số tiền trong án tham nhũng - ảnh 1
Quy mô các vụ án tham nhũng, kinh tế chủ yếu là “tham nhũng vặt”. Ảnh  minh họa

Theo đó, thời gian trên toàn tỉnh có 50 vụ án tham nhũng, kinh tế với số tiền đã thu hồi hơn 8,5 tỉ đồng/24,2 tỉ đồng, chỉ đạt hơn 35%. Tỉ lệ tài sản thu hồi đạt thấp so với tổng thiệt hại do bị chiếm đoạt, trong đó chủ yếu là do giá trị tài sản bị thất thoát qua định giá đất đai khá cao; các cá nhân sai phạm khi bị kết án tù không có khả năng khắc phục…

Theo Tỉnh ủy, các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn diễn biến phức tạp, các hành vi tiêu cực, tham nhũng tập trung nhiều vào các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng, giải quyết các chính sách xã hội…

Quy mô các vụ án tham nhũng, kinh tế chủ yếu là “tham nhũng vặt”. Lượng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát thường xảy ra tại các phòng ban trực thuộc sở, ngành và các huyện, xã, thành phố.

Toàn tỉnh cũng đã thực hiện 965 cuộc kiểm tra, giám sát hơn 1.700 đơn vị, phát hiện sai phạm hơn 37,3 tỉ đồng và đã thu hồi hơn 26 tỉ đồng; thiệt hại về đất hơn 1.100 ha, đã thu hồi gần 800 ha (đạt 67,14%) và kiến nghị chuyển công an 22 vụ.

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, các vụ án tham nhũng, kinh tế thường liên quan đến trách nhiệm của những người có chức vụ trong cơ quan nhà nước, có trình độ, hiểu biết pháp luật nên khi bị phát hiện thường tẩu tán tài sản, tang vật, dấu vết của vụ án dẫn đến việc thu hồi tài sản, vật chứng khó khăn.

Cạnh đó, khi giải quyết các vụ án tham nhũng về xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng, đất đai, tài nguyên phải giám định tài sản, thiệt hại, quan điểm đánh giá và kết luận của mỗi giám định viên vẫn chưa đồng nhất nên còn nhiều vướng mắc, chậm trễ trong giám định. Điều này gây khó khăn trong việc xác định mức độ thiệt hại về tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế…

Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị Quốc hội sớm nghiên cứu, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thu hồi tài sản. Ngoài ra, nên xem xét, điều chỉnh các quy định về miễn giảm nghĩa vụ thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, tỉnh không có vụ án tiêu cực, tham nhũng nào thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Chỉ có bốn vụ án, một vụ việc phức tạp được Trung ương giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ án trên đến nay đã có hiệu lực pháp luật.

Cụ thể đó là các vụ cán bộ xã Tân Hải, thị xã La Gi thông đồng bán titan tang vật; vụ án xảy ra tại Sở TN&MT; vụ sai phạm tại Trường PTTH nội trú Bắc Bình; vụ sai phạm tại Công ty MTV TNHH Lâm nghiệp Hàm Tân và vụ án tại Trung tâm Mắt Bình Thuận.