Ngày 29-9, trao đổi với PLO, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết Công an tỉnh vừa công bố Quyết định của giám đốc Công an tỉnh về phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của CSGT.

Bình Thuận: CSGT cấp huyện được xử lý trên quốc lộ - ảnh 1
CSGT Bình Thuận tuần tra kiểm soát trên quốc lộ. Ảnh PN

Cụ thể, từ hôm nay (29-9), CSGT cấp huyện được phép tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ 55, quốc lộ 28 và quốc lộ 28B trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định của giám đốc Công an tỉnh thì tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh (bao gồm cả tuyến đường Trường Chinh – TP Phan Thiết) sẽ do phòng CSGT Công an tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trong trường hợp cần thiết, phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Cảnh sát cơ động để bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng, đường đô thị trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương mình.

Ngoài ra, Công an huyện Bắc Bình sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 28B; Công an huyện Hàm Thuận Bắc sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 28.

Công an huyện Hàm Tân sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 55 đoạn từ Km 52+640 đến Km 73+313 và từ Km 83+090 đến Km 110+300.

Công an thị xã La Gi sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 55 đoạn từ 73+313 đến Km 83+090.

Công an huyện Tánh Linh sẽ bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 55 đoạn từ Km 110+030 đến Km 173+673. 

Theo Đại tá Đinh Kim Lập, việc phân cấp này thực hiện theo Thông tư số 65/2020 của Bộ Công an và có hiệu lực từ ngày 5-8-2020.

Cụ thể việc phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.