Ngày 17-8, thông tin từ Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03 về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu và đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Bộ Công an: Áo giáp, dùi cui không phải kiểm tra chuyên ngành - ảnh 1
Bộ Công an vừa cắt bỏ hàng loạt sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành. Ảnh: Infonet

Cụ thể, đối với các sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành xuất, nhập khẩu, Bộ Công an đã loại bỏ 60 loại sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an trên tổng số 65 loại sản phẩm, hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước đây. Trong đó gồm: lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, lĩnh vực trang thiết bị kỹ thuật; lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (tỷ lệ cắt giảm đạt 92,31%). Riêng lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có tỷ lệ cắt giảm đạt 100%.

Các loại sản phẩm được loại bỏ như: áo giáp, dùi cui, lá chắn, các loại chất nổ, vật liệu nổ thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Công an.

Giải thích về việc loại bỏ này, Bộ Công an cho rằng thực tế hiện nay Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với chức năng là đơn vị chủ trì tham mưu về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an chưa thực hiện kiểm tra đối với bất cứ sản phẩm, hàng hoá nào thuộc nhóm này.

Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa hiện nay Bộ Công an chưa có Trung tâm kiểm định mặt hàng có đảm bảo chất lượng hay không; nếu có kiểm tra, chỉ là kiểm tra hồ sơ mà theo quy trình thì doanh nghiệp phải mất thời gian đi lại gửi hồ sơ ít nhất 2 lần, trong khi hàng hoá lưu ở cửa khẩu không đảm bảo an toàn. Do vậy, để tạo thuận lợi cho cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu không cần thiết phải kiểm tra hồ sơ chất lượng hàng hóa trước thông quan, nếu kiểm tra thì kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm).

Ngoài ra, đối với điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ Công an cũng đã có phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, trong đó, số lượng điều kiện về phòng cháy, chữa cháy được cắt giảm, đơn giản hoá: 5/18 điều kiện đối 5 ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy (tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hoá đạt 27,78%).

Nổi bật, Bộ Công an còn có phương án đơn giản hóa về hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và ứng dụng công nghệ thông tin chia sẻ, khai thác thông tin có liên quan được thu thập trong các cơ sở dữ liệu (sau khi đơn giản hóa, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 80,97%).