Ngày 15-8, theo báo CAND, Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an) vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của đơn vị này.

Theo đó, Thiếu tướng Mai Văn Hà (nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND kiêm Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND) giữ chức cục trưởng Cục Truyền thông CAND kiêm giám đốc Truyền hình CAND. 

Bộ Công an bổ nhiệm cục trưởng Cục Truyền thông CAND - ảnh 1
Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND. Ảnh: CAND

Tướng Hà phụ trách chung, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng lực lượng, trực tiếp chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác hậu cần; trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý báo chí, Ban Thư ký biên tập Truyền hình CAND.

Ngoài ra, 13 phó cục trưởng gồm: Thiếu tướng Phạm Văn Miên (kiêm tổng biên tập báo CAND); Đại tá Mã Duy Quân; Đại tá Nguyễn Hữu Phúc; Đại tá Trần Kim Thẩm; Đại tá Phạm Quang Khải; Đại tá Trần Thanh Phong; Đại tá Nguyễn Quang Vinh; Đại tá Hoàng Xuân Quang; Đại tá Đặng Lan Dung; Thượng tá Nguyễn Thúy Quỳnh; Thượng tá Trần Cao Kiều; Thượng tá Bùi Anh Tuấn; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn.

Cơ cấu tổ chức mới của Cục Truyền thông CAND sẽ bao gồm 10 đầu mối, trong đó có bốn phòng chức năng (Phòng Tổng hợp, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Quản lý báo chí, xuất bản), một cơ quan đại diện tại phía Nam, ba đơn vị sự nghiệp công lập (gồm báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND), ngoài ra còn có đầu mối Phát thanh CAND và Điện ảnh CAND. Trong Cục Truyền thông CAND sẽ có tổng cộng 21 đơn vị cấp phòng, ban.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Văn Hà đề nghị trong bảy ngày tới, các phòng chức năng cần rà soát, lên danh sách tất cả cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đã được phân công về các phòng, ban, đảm bảo ai cũng có việc làm; Phòng Hậu cần phải hoàn thiện công tác sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí, sắp xếp ổn định chỗ làm việc cho từng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên.

Trước mắt, các phòng, ban nội dung, chuyên đề, chức năng sẽ tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo của phó cục trưởng trực tiếp phụ trách. Tập thể lãnh đạo Cục Truyền thông cũng cần khẩn trương họp bàn, đề xuất kịp thời cơ cấu tài chính mới của Cục, tuân thủ đúng pháp luật, hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phát triển cả về công tác chuyên môn và công tác hậu cần tài chính.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, theo Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, nhiều cục nghiệp vụ của bộ này đã được sáp nhập, đồng thời xóa bỏ cấp trung gian tổng cục. Trong số đó, Cục Truyền thông CAND là một đơn vị cấp cục hoàn toàn mới, được thành lập dựa trên sự sáp nhập giữa báo CAND, Điện ảnh CAND, Truyền hình CAND…