Chiều 7-8, Bộ Công an tổ chức họp báo sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2018 và triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an có hiệu lực ngay từ thời điểm ký (ngày 6-8).

 Bộ Công an chính thức không còn 6 tổng cục - ảnh 1
Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: TUYẾN PHAN

Theo ông Quang, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi, thêm vào đó, nhiệm vụ có phần nặng nề hơn. Về tổ chức, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Riêng với lực lượng công an xã, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho hay hiện đang có Pháp lệnh công an xã nên trong Luật CAND sửa đổi sắp tới sẽ có một chương riêng để điều chỉnh, từ đó có lộ trình dần chính quy lực lượng công an xã.

Cũng theo Nghị định 01/2018, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành cấp Cục trực thuộc Bộ, sát nhập 20 cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc trung ương vào Công an cấp tỉnh.

Ông Quang giải thích thêm rằng lực lượng công an dôi dư từ Bộ sau khi tinh giản sẽ được bố trí tăng cường cho địa phương. Các tổng cục trưởng vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định, có một số tổng cục trưởng xuống làm cục trưởng.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn sắp xếp tinh gọn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong CAND. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện.

“Bộ Công an đã thành lập Cục Truyền thông CAND, trong đó có báo CAND, truyền hình CAND” - ông Quang cho hay.

Cùng với đó, Bộ Công an sẽ xây dựng công an xã chính quy, trước mắt sẽ chính quy ở một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, tiến tới thực hiện trên toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.

“So với bộ máy tổ chức cũ, Bộ Công an giảm sáu tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội” - chánh văn phòng Bộ Công an cho hay.

Thiếu tướng Quang cũng đánh giá đây là một “cuộc cách mạng” về tinh gọn bộ máy của ngành công an.