Ngày 8-10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại cuộc họp, báo chí đặt vấn đề liên quan đến báo cáo vừa qua của Chính phủ, trong đó đề cập việc Bộ Công an hiện đang có chín thứ trưởng, vượt số lượng so với quy định.

Bộ Công an giải thích về việc có 9 thứ trưởng - ảnh 1
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: TP

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, theo quy định được tối đa sáu thứ trưởng, trong trường hợp đặc biệt thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định.

Hiện tại, Bộ Công an đang có tổng cộng chín thứ trưởng, vượt quy định ba người. Theo ông Xô, việc bổ nhiệm vượt số lượng như trên là để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới. Bởi, trong số chín thứ trưởng hiện tại, thời gian tới sẽ có một số đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

"Chắc chắn khi vào nhiệm kỳ mới, số lượng thứ trưởng sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ" - Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Cũng tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi về kết quả của việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức Bộ Công an.

Đại tá Phạm Quang Tuyển, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ, cho hay Bộ Công an đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và đề xuất với Trung ương, Chính phủ ban hành các văn bản về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, Bộ đã giảm 6 Tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp Tổng cục, 55 đơn vị cấp Cục, 22 đơn vị Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, 7 trường, trong đó, có 1.014 đơn vị cấp phòng gồm 316 đơn vị thuộc cơ quan Bộ, 528 đơn vị thuộc CS PCCC, 170 phòng ở các trường, học viện...

Đặc biệt, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng lớp trung gian.

Tính đến ngày 30-9-2020, Bộ Công an đã bố trí hơn 43.000 công an chính quy về hơn 8.600 đơn vị công an xã, tính trung bình là 5 công an chính quy/1 xã...

Về tinh giản bộ máy, biên chế, theo Đại tá Tuyến, từ 2015 đến nay đã giảm được hơn 30.000 biên chế, trong đó, nghỉ hưu là hơn 19.000 người, thôi phục vụ trước thời hạn hơn 4.100 người, thực hiện chính sách tinh giản hơn 5.100 người, tinh giản theo Nghị định của Chính phủ là hơn 1.400 người.

Thủ tướng dự và chỉ đạo Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13-10. Dự Đại hội có 350 đại biểu, trong đó 26 đại biểu đương nhiên,  324 đại biểu bầu tại đại hội các tổ chức đảng trực thuộc.

Đặc biệt, Bộ Chính trị phân công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ đề của Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật, an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.