Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT, do Bộ Công an soạn thảo.

Bộ Công an quy định việc xử phạt qua hình ảnh do dân cung cấp - ảnh 1
Bộ Công an quy định chi tiết việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh do người dân cung cấp. Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Công an dành riêng khoản 4 điều 13 của thông tư để quy định chi tiết về việc xử lý đối với hình ảnh có dấu hiệu vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông được ghi thu bằng thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hoặc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể, để có căn cứ xử phạt, những hình ảnh trên phải đảm bảo các điều kiện: phản ánh khách quan, trung thực, rõ ràng về không gian, thời gian, địa điểm, đối tượng; còn thời hiệu xử phạt theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính; phương tiện thông tin đại chúng đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khi ghi nhận được hình ảnh, cung cấp cho đơn vị CSGT nơi xảy ra vụ việc, để làm căn cứ xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hình ảnh đã cung cấp.

Đối với CSGT, lực lượng này có trách nhiệm tiếp nhận hình ảnh do tổ chức, cá nhân cung cấp; thu thập, trích in hình ảnh được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi tiếp nhận, thu thập phải xem xét hình ảnh, nếu đảm bảo điều kiện quy định thì ghi chép vào sổ theo dõi.

Sau khi tiếp nhận, thu thập được hình ảnh, cán bộ CSGT sẽ trực tiếp thực hiện hoặc báo cáo Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo thực hiện biện pháp xác minh, thu thập các thông tin, tài liệu, tình tiết, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không thuộc thẩm quyền, tuyến, địa bàn phụ trách thì cán bộ phải chuyển cho đơn vị CSGT có thẩm quyền giải quyết, tiến hành xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, thông tư quy định lực lượng CSGT phải bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin khác của tổ chức, cá nhân đã cung cấp hình ảnh.