Bộ Công Thương không còn hồ sơ ông Trịnh Xuân Thanh
(PLO)- Bộ Nội vụ kiến nghị bộ trưởng Bộ Công Thương xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong thông báo kết luận thanh tra về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến 30-6-2016 của Bộ Công Thương.

Đối với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, thông báo của Bộ Nội vụ cho hay: Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ vụ trưởng, chánh văn phòng Ban Cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương thì bộ này hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh vì ông Thanh đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27-5-2015. Mặt khác, các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trong giai đoạn thanh tra, bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp (năm 2015 có 63 trường hợp, năm 2016 có 34 trường hợp) gồm 55 trường hợp cấp vụ, 42 trường hợp cấp phòng; điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 trường hợp; bổ nhiệm lại năm trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu một trường hợp (cấp vụ).

Bộ Nội vụ cho rằng: Bộ Công Thương áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Bộ Công Thương để thực hiện trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. 

“Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý” - thông báo nói.

Dù vậy, cũng nhiều trường hợp được bổ nhiệm không đáp ứng được nhiều tiêu chí về tuổi tác cũng như những chứng chỉ, trình độ lý luận liên quan. Đáng chú ý có hai trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định. Bên cạnh đó, hồ sơ của một trường hợp được bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong giai đoạn thanh tra, bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm bảy trường hợp cấp phó vụ trưởng ở sáu cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định.

Bộ Nội vụ kiến nghị bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung để chấn chỉnh và khắc phục những sai sót trong bổ nhiệm. Đáng chú ý là các kiến nghị như tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng kiến nghị bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với hai trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý vi phạm.

CHÂN LUẬN