Chiều muộn 18-9, Bộ Công Thương đã phát đi thông tin liên quan đến kết luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân của Vinachem.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp có thẩm quyền đối với việc xử lý kỷ luật tập thể và các cá nhân có vi phạm khuyết điểm tại Vinachem.

"Trong thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo, đôn đốc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân có vi phạm khuyết điểm thuộc Vinachem. Quan điểm của Bộ Công Thương là xử lý nghiêm minh các vi phạm, khuyết điểm này"- Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Trước đó Bộ Công Thương cho biết các cá nhân, đơn vị thuộc Vinachem đang thực hiện kiểm điểm. Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả khi công tác này hoàn tất.

Chiều 18-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố các kết luận liên quan đến Vinachem. UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Vinachem nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân gồm: ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Vinachem; ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinachem, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinachem; ông Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinachem; ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Vinachem.

UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Quang Chiêu và đồng chí Đỗ Duy Phi. Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng.

Yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Vinahchem các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.