Bộ GTVT xin dừng xuất bản 5 tạp chí và Báo Đường sắt
Hôm nay (26/3), Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1016, phê duyệt Đề án sắp xếp các báo, tạp chí thuộc Bộ GTVT. Theo đó, 5 tạp chí và Báo Đường sắt sẽ dừng xuất bản kể từ ngày 1/4/2015.

Bao chi
Bộ GTVT sẽ chỉ còn 1 báo và 1 tạp chí khoa học

Mục tiêu của Đề án là thực hiện tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 10 sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí. Xây dựng Báo Giao thông thành cơ quan truyền thông đủ mạnh, có vai trò định hướng thông tin; khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, có quá nhiều báo, tạp chí trong mỗi bộ ngành. 

Theo Đề án đã được phê duyệt, ngoài Báo Đường sắt, 5 tạp chí thuộc Bộ GTVT sẽ dừng xuất bản gồm: Tạp chí Hàng hải Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Tạp chí Hàng không Việt Nam trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam; Tạp chí Đường bộ Việt Nam trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Tạp chí Đường thuỷ nội địa Việt Nam trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tạp chí Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tạp chí Công nghiệp Tàu thuỷ trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ được chuyển về Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam quản lý.

Để triển khai quyết định này, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc dừng xuất bản đối với các báo, tạp chí trên.

Cơ quan chủ quản của các báo, tạp chí nêu trên có trách nhiệm rà soát, bàn giao nhân sự làm công tác chuyên môn báo chí (phóng viên, biên tập viên, họa sỹ thiết kế) về Báo Giao thông. Bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định cho nhân sự của báo, tạp chí không thuộc diện chuyển về Báo Giao thôngChịu trách nhiệm với tư cách là cơ quan chủ quản để giải quyết vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của báo, tạp chí trực thuộc theo quy định.

Theo Giao Thông