(PL)- Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết như vậy tại buổi họp với Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 8-6.

Cũng theo ông Dung, để kịp đáp ứng thời hạn Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực, Chính phủ đồng ý cho phép Bộ LĐ-TB&XH trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012 sớm hơn một kỳ họp. Theo đó, dự án này sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 3, tháng 5-2017.

Theo ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, dự án luật sẽ sửa đổi, bổ sung những bất cập trong Bộ luật Lao động 2012 nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động. Mặt khác, sẽ sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, phân biệt đối xử trong lao động và quy định về lương tối thiểu, giờ làm việc, an toàn lao động... Đặc biệt là việc thành lập tổ chức đại diện của người lao động phù hợp với các tiêu chuẩn của TPP.

VIẾT LONG