(PLO)- VN hoan nghênh phán xét của Toà án quốc tế về Monsanto ngày 18-4-2017 kết luận Monsanto đã huỷ hoại môi trường VN.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam (VN) về việc Tòa án quốc tế phán xét Tập đoàn hóa chất Monsanto hủy diệt môi trường VN, ngày 20- 4- 2017, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“VN hoan nghênh phán xét của Toà án quốc tế về Monsanto ngày 18- 4- 2017 kết luận Monsanto đã huỷ hoại môi trường VN. Đây là một thực tế khách quan về hậu quả chiến tranh nặng nề tại VN, nhất là do tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin đã được sử dụng. Đề nghị Monsanto tôn trọng kiến nghị tham vấn của Toà án và sớm có những hành động thiết thực góp phần giải quyết hậu quả do chất độc da cam/dioxin để lại”.

Đồng thời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN cũng bày tỏ: "Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Mỹ đã có những bước đi tích cực, hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh tại VN, trong đó có ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin. Các công ty Mỹ như Monsanto cũng cần có trách nhiệm giúp hỗ trợ khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin tại VN.” 

VIẾT THỊNH