Bộ Ngoại giao trả lời về khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc
(PLO)- Việt Nam chủ trương sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng mọi biện pháp hòa bình thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Ngày 7-11, trước câu hỏi đến bao giờ Việt Nam kiện Trung Quốc do gần đây Trung Quốc có nhiều hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông và Việt Nam đã chuẩn bị gì cho vụ kiện này?

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng cho biết Việt Nam chủ trương sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng mọi biện pháp hòa bình thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

"Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì trật tự, hòa bình, an ninh trong khu vực, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982!" - phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng nói.

VIẾT THỊNH