Cụ thể, tại Quyết định 399, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Phạm Quý Tiêu giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tại Quyết định 400, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cẩm Tú giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cùng ngày, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Dương Quang đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 401, Thủ tướng Chính phủ cử ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và  Đầu tư, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Thế Phương.

Theo Chinhphu.vn