(PL)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Quốc phòng; trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bổ nhiệm Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng, giữ chức phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, giữ chức chính ủy Quân chủng Hải quân.

Bổ nhiệm Đại tá Đinh Mạnh Phác, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, giữ chức phó tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Giang, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, giữ chức trợ lý ông Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao).

(Theo chinhphu.vn)