(PL)- Ngày 7-8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 113/2015 bãi bỏ 14 khoản thu liên quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí và 21 chỉ tiêu thu phí thú y ở các khâu khác nhau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8-8-2015, thay thế Thông tư 04/2012.

Theo quy định mới, lệ phí cấp giấy chứng nhận (GCN) vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; cấp GCN kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển; GCN kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất tái nhập; phí vệ sinh khử trùng, tiêu độc; xử lý các chất phế thải động vật; tạm giữ chó thả rông bị cơ quan thú y bắt; kiểm tra việc đăng ký chó nuôi (hạn một năm)... sẽ được bãi bỏ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh sự trùng lắp của nhiều loại phí dẫn đến một con gà, quả trứng phải gánh hàng loạt khoản phí. Như vậy, với việc bãi bỏ hàng loạt loại phí trên, người dân, doanh nghiệp sẽ bớt nhiều gánh nặng.

Ngày 7-8, Bộ NN&PTNT cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng liên quan rà soát, bỏ thêm những loại phí không cần thiết khác trong ngành nông nghiệp. Một số loại phí sẽ được chuyển sang cơ chế giá. Sau khi Luật Phí và lệ phí được Quốc hội xem xét vào cuối năm nay, nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều loại phí và lệ phí khác tiếp tục được cắt giảm.

Trước đó Bộ NN&PTNT đã rà soát để bãi bỏ các khoản phí, lệ phí không cần thiết hoặc có thể xã hội hóa, làm gọn nhẹ các thủ tục trong ngành nông nghiệp.

TRÀ PHƯƠNG - ĐẶNG TRUNG