Bộ Nội vụ đề nghị không bổ nhiệm chức danh 'hàm'
(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc không thực hiện bổ nhiệm chức danh “hàm”.

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hưởng dẫn thi hành chưa có quy định về việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, một số bộ, ngành, cơ quan trung ương, do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở trung ương công tác nên đã thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “hàm”.

Bộ Nội vụ đề nghị không bổ nhiệm chức danh 'hàm' - ảnh 1
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn ĐBQH về chức danh "hàm" hồi tháng 10-2018.

Tại Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có yêu cầu: “Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp hàm".

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án "Xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước” để khắc phục việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

"Để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ về vấn đề bổ nhiệm chức danh “hàm”, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức" - văn bản của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Bổ nhiệm chức danh “hàm” là vấn đề được các ĐBQH nhiều khóa quan tâm, chất vấn bộ trưởng Nội vụ qua các thời kỳ.  Tại kỳ họp QH hồi tháng 10 vừa qua, ĐB Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết việc bổ nhiệm chức danh "hàm" ở các cơ quan trung ương mà dư luận quan tâm từ khóa trước tới nay đã xử lý đến đâu.

Đáp lại sau đó, ông Tân cho biết sau kỳ họp QH này, Bộ Nội vụ sẽ thông báo tới tất cả địa phương, bộ, ngành về việc không thực hiện bổ nhiệm chức danh hàm nữa.

Trước đó, tại nhiều kỳ họp QH khóa XIII, các ĐBQH cũng đã chất vấn bộ trưởng Nội vụ khi đó là ông Nguyễn Thái Bình về chức danh "hàm”. Ông Bình trả lời: “Hiện chưa có quy định nào về chức danh "hàm" nhưng trên thực tế một số bộ, ngành đã thực hiện và Bộ Nội vụ đang tiếp tục nghiên cứu”.

ĐỨC MINH