Bộ Nội vụ đưa 33 thủ tục giải quyết ở bộ phận một cửa
(PLO)- Bộ Nội vụ vừa khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ.

Bộ Nội vụ vừa khai trương và đưa bộ phận một cửa đi vào hoạt động và đây là bộ thứ ba trong các bộ, ngành Trung ương thực hiện việc này.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết đây là việc từng bước tối ưu hóa hoạt động quản lý, điều hành trong giải quyết các thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ hành chính công của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, từng bước đơn giản hóa thủ tục.

Bộ Nội vụ đưa 33 thủ tục giải quyết ở bộ phận một cửa - ảnh 1
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng các Thứ trưởng cắt băng khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông của Bộ.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, đến nay, Bộ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ; chính quyền địa phương...

Trong đó, 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Trung ương, 71 thủ tục do cấp tỉnh giải quyết, 37 thủ tục do cấp huyện và 15 thủ tục do cấp xã giải quyết. 

Bộ Nội vụ đưa 33 thủ tục giải quyết ở bộ phận một cửa - ảnh 2
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tham quan bộ phận một cửa.

Ông Minh thông tin, có 8 thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống một cửa điện tử hoặc tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua đường bưu điện đều thuộc lĩnh vực hội, quỹ (tổ chức phi chính phủ) và 25 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức biên chế, công tác thanh niên, hội, quỹ.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi đây khâu đột phá của Bộ, là thước đo sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với Bộ Nội vụ, từ đó, có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Đ.MINH