Báo chí đặt câu hỏi: Bộ Công an vừa thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo hướng bỏ cấp tổng cục. Việc này được dư luận đồng tình ủng hộ, tuy nhiên dư luận cũng không khỏi băn khoăn khi Bộ bỏ tổng cục nhưng lại hình thành nhiều cục với bộ máy khá lớn, có cục mới thành lập có 13 cục phó với 21 đơn vị cấp phòng, ban trực thuộc. Như vậy liệu có đảm bảo về số lượng cấp phó theo quy định cũng như nguyên tắc tinh gọn bộ máy khi sắp xếp?

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, khi thực hiện sáp nhập thì “cái được rất lớn và chắc chắn được thì chúng ta mới làm”. Nhưng sáp nhập rất khó, khi sắp xếp phải có thời kỳ quá độ, đặc biệt là chính sách về cán bộ.

Bộ Nội vụ nói về việc sắp xếp bộ máy của Bộ Công an - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa.

Ông Thừa cho rằng ở nước ngoài, sắp xếp một cộng một bằng hai rất rõ, thậm chí có sự ganh đua, một năm có bao nhiêu người ra khỏi bộ máy. Trong khi, cán bộ của chúng ta được rèn luyện, học tập, phấn đấu cả một quá trình. “Vì vậy khi sắp xếp, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có độ trễ một chút” - ông Thừa nói.

Ông Thừa sau đó đề nghị Vụ Tổ chức biên chế, cơ quan tham gia trực tiếp vào đề án của Bộ Công an, thông tin thêm.

Bà Đào Thị Hồng Minh, Vụ phó Vụ Tổ chức biên chế, cho biết thực hiện Nghị quyết 18 Trung ương 6 và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, Bộ Công an là một trong những bộ đi đầu trong việc xây dựng sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Bộ Công an hiệu lực hiệu quả. Bộ Công an đã trình Bộ Chính trị thông qua. Bộ Chính trị đã cho chủ trương và đồng ý bỏ tổng cục thuộc Bộ Công an.

Bộ Nội vụ nói về việc sắp xếp bộ máy của Bộ Công an - ảnh 2
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Đào Thị Hồng Minh.

Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định 01 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an theo hướng bỏ sáu tổng cục và 96 cục thuộc tổng cục; đồng thời thành lập thêm một số cục mới.

“Đương nhiên khi sắp xếp lại vậy thì số lượng cấp phó cao hơn so quy định. Bộ Chính trị đã cho ý kiến chỉ đạo, số lượng cấp phó các cục của Bộ Công an có thể cao hơn so với quy định nhưng đến năm 2021, sau khi triển khai thực hiện phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Bộ Công an cũng đã cam kết thực hiện việc này” - bà Minh cho hay.