Cách đây ít phút, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ GTVT và chức vụ tổng Thanh tra Chính phủ hai ông. 

Theo chương trình, sau khi ông Túy báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Bỏ phiếu kín miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ - ảnh 1
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tiếp thu giải trình, trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn các đại biểu bỏ phiếu.

Bỏ phiếu kín miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ - ảnh 2
Phiếu được phát cho các đại biểu. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo nhà nước, MTTQ Việt Nam chuẩn bị ghi phiếu.

Bỏ phiếu kín miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ - ảnh 3
Sau khi ghi phiếu xong, các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu.

Bỏ phiếu kín miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ - ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên bỏ phiếu.

Bỏ phiếu kín miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ - ảnh 5
Sau đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, MTTQ Việt Nam bỏ phiếu.

Bỏ phiếu kín miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ - ảnh 6
Cuối cùng các đại biểu khác lần lượt lên bỏ phiếu. Quá trình bỏ phiếu diễn ra trong khoảng 10 phút.

Theo chương trình, tiếp sau phần bỏ phiếu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng. 

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra hai dự luật nói trên.

Cuối ngày làm việc, trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Sau đó Quốc hội biểu quyết, thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với hai thành viên Chính phủ nói trên. 

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng Bộ GTVT và tổng Thanh tra Chính phủ

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng Bộ GTVT và tổng Thanh tra Chính phủ.