(PL)- Đại diện Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), Quân khu IV, Quân khu V và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tiến hành khảo sát, kiểm tra thực địa tại vị trí cấp giấy phép đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế tại khu vực đèo Hải Vân.
Tại đây, Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) đã báo cáo về quy trình, thủ tục cấp giấy phép đầu tư cho Công ty Cổ phần Thế Diệu làm khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế ở mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển). Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế báo cáo về quá trình khảo sát, tham mưu và đánh giá tầm quan trọng về an ninh quốc phòng ở vị trí cấp phép cho nhà đầu tư

Đoàn kiểm tra, khảo sát ghi nhận ý kiến của các cơ quan chức năng quân sự địa phương và dự kiến sẽ trình lên Bộ Quốc phòng xem xét quyết định trong thời gian tới sau khi tổng hợp các ý kiến trên.

VIẾT LONG