Theo Bộ Quốc phòng, lúc 7 giờ 40 sáng 18-10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu) Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.
Đến 8 giờ 3 phút, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km.
Trên máy bay có ba người, gồm một giáo viên và hai học viên.
Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tổ chức lực lượng tích cực tìm kiếm.