(PL)- Ngày 18-11, tại thủ đô Bangkok,Thái Lan, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức tiếp quản vai trò chủ tịch Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) và chủ tịch Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm 2020.

Tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã nhận biểu trưng cho vai trò chủ tịch ADMM và ADMM+ từ Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Thái Lan.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã chúc mừng Bộ Quốc phòng Thái Lan và cá nhân Đại tướng Prawit Wongsuwan đã hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch ADMM và ADMM+ trong năm 2019. Cùng với những thành quả của cơ chế ADMM và ADMM+ trong những năm qua, kết quả tích cực trong năm 2019 sẽ là nền tảng thuận lợi để Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch trong năm 2020.

PV