Theo ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, hiện Khu 1 đang tiếp tục khảo sát để bổ sung các tuyến đường cấm xe thô sơ, xe ba, bốn bánh tự chế lưu thông. Các tuyến đường dự kiến bổ sung tập trung chủ yếu ở những nơi có nhiều phương tiện lưu thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Dự kiến việc lắp đặt các biển báo sẽ hoàn thành trong quý I-2010.

N.PHONG