(PL)- Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.

Trong đó quy định tiêu chuẩn, định mức ô tô được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách, nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước (kể cả viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật). TTXVN chiều 19-7 đưa tin trên.

Theo dự thảo, có hai phương án là khoán gọn hoặc thanh toán theo kilomet thực tế và đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường. Đối tượng thực hiện khoán kinh phí xe công gồm phó trưởng ban của Đảngtrung ương, phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phó chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, phó viện trưởng VKSND Tối cao, phó chánh án TAND Tối cao, phó tổng Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, thứ trưởng

Việc khoán kinh phí sử dụng xe phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn việc trang bị ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

N.ANH