Bộ TN&MT kỷ luật 27 đảng viên vi phạm
(PL)- Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT và cấp ủy trực thuộc đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm, tăng 25 trường hợp so với nhiệm kỳ trước…

Báo cáo cũng cho hay trong nhiệm kỳ tới Bộ sẽ thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời.

Mặt khác, Đảng ủy sẽ thường xuyên sơ kết, tổng kết thực tiễn, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

HOÀNG VÂN