Ngày 29-11, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), vừa dẫn đầu Đoàn kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Công an kiểm tra công tác PCTN ở Bộ Ngoại giao - ảnh 1
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: Bộ Công an

Thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã chú trọng và thường xuyên thúc đẩy việc quán triệt các quy định của pháp luật, của Đảng, Nhà nước về PCTN, như: Quy định 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”…

Ngoài ra còn có các quy định của Bộ Ngoại giao về PCTN như: quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các cơ quan đại diện.

Tại buổi làm việc, Bộ Ngoại giao đã kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo sát sao và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác PCTN, trong đó chú trọng thông tin các vụ việc và kết quả xử lý để nhân dân tin tưởng vào quyết tâm và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc PCTN.

Đồng thời nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập trên phạm vi toàn quốc để tăng cường tính thống nhất, khoa học trong công tác quản lý, giám sát đối với cán bộ, công chức. Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc công khai tài sản, thu nhập và xác minh tính trung thực của bản kê khai, tăng cường hoạt động giám sát của cộng đồng. Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm của các nước đi đầu trong công tác PCTN…

Thời gian tới, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãnh phí; Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN; chủ động nghiên cứu và chuẩn bị triển khai Luật PCTN vừa được thông qua.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về PCTN trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; làm cho mọi người thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về PCTN; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, người bao che tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN. Quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đặc biệt, thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công…