Bộ trưởng GD&ĐT nói về đề xuất dùng tên 'giá dịch vụ đào tạo'
(PLO)- Học phí là tên thường gọi, giờ nhiều chương trình đào tạo chuyển sang tự chủ thì phải tính chi phí dịch vụ theo luật giá…

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay về đề xuất dùng tên “giá dịch vụ đào tạo” thay cho "học phí", Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ giải thích như trên.

“Học phí là khái niệm nghe quen tai, giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đến chi phí dịch vụ theo Luật Giá... Đó là giá dịch vụ đào tạo” - ông Nhạ nói.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Ông khẳng định đây không phải là việc đổi tên giống như từ “trạm thu phí” thành trạm thu giá” mà là thực hiện theo luật. Tức “học phí” có nội hàm khác và “giá dịch vụ đào tạo” có nội hàm khác và đây là hai vấn đề khác nhau.

“Tên học phí quen tai truyền thống, nó có nội hàm và không phải tất cả các chi phí tạo ra dịch vụ đào tạo. Trong thực tế nếu dựa vào học phí thì có rất nhiều các khoản thu hợp pháp để phát triển nhà trường. Giá dịch vụ đào tạo và học phí là hai vấn đề không phải là một” - ông Nhạ nói.

Ông Nhạ cũng cho hay nội dung này đang được bàn và “nội hàm có sự khác nhau” nên phải đưa cách gọi “thuận và phản ánh đúng bản chất” nhất.

“Đây không phải là tên gọi khác, xét về mặt nội hàm tính đúng tính đủ chi phí đào tạo theo Luật Giá, Luật Phí. Còn cấu thành toàn bộ chi phí với việc tên gọi thì đang bàn. Trước hết phải theo luật. Vận dụng cho phù hợp với thực tiễn, không sai luật nhưng phù hợp với đặc điểm của ngành” - ông Nhạ nói.

Trình bày trước Quốc hội sáng 30-5 các nội dung sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đề đưa cụm từ "giá dịch vụ đào tạo” để tính phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác... Theo đó, đối với các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện thì Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; khung giá, giá tối đa và giá cụ thể dịch vụ tuyển sinh.

Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước: cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Giá dịch vụ đào tạo phải được công bố công khai cho từng năm học, khóa học cùng với thông báo tuyển sinh.

Tuy nhiên, trình bày báo cáo thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm UBVHGDDT Phan Thanh Bình cho hay về "giá dịch vụ đào tạo", các đại biểu không nhất trí việc thay đổi thuật ngữ như thể hiện trong dự thảo luật sửa đổi.

TRỌNG PHÚ