Ngày 8-8, Bộ Công an bế mạc Hội nghị triển khai nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2018.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương những kết quả công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2018.

Bộ trưởng Tô Lâm: Khẩn trương sắp xếp cán bộ sau tinh gọn - ảnh 1
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, một số nội dung thuộc những vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đảm bảo hậu cần; công tác nắm tình hình, thực hiện chức năng tham mưu; công tác đảm bảo an ninh; công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra.

Với mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực, sở trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu thành lập. Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai Đề án 106 và thực hiện nghị định mới của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; khắc phục những tồn tại trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh, tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ lực lượng. Chủ động bảo đảm hậu cần-kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác thường xuyên và chiến đấu của toàn lực lượng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung giải quyết những thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng; tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm hình sự có tổ chức, các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen…

Xóa bỏ 6 tổng cục

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết theo Nghị định 01/2018, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi, thậm chí nhiệm vụ có phần nặng nề hơn. Về tổ chức, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành cấp cục trực thuộc Bộ, sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc trung ương vào công an cấp tỉnh.

“So với bộ máy tổ chức cũ, Bộ Công an giảm sáu tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục (so với bộ máy cũ khoảng 120 cục - PV), gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội” - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay.

Riêng với lực lượng công an xã, Thiếu tướng Quang cho hay hiện có Pháp lệnh Công an xã nên trong Luật CAND sửa đổi sắp tới sẽ có một chương riêng để điều chỉnh, từ đó có lộ trình dần chính quy lực lượng này.

Ngoài ra, Bộ Công an còn sắp xếp tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong CAND. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện.