Trước đó, ông Lưu Đình Phúc được giao nhiệm vụ phó cục trưởng phụ trách Cục Báo chí thay cho ông Hoàng Hữu Lượng nghỉ hưu.

Ông Phúc 41 tuổi, cử nhân văn, cử nhân hành chính học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành chính trị học. Ông Phúc có thâm niên chín năm với công việc an ninh báo chí, 10 năm quản lý báo chí và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về báo chí, truyền thông, trong đó có cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản vào tháng 3-2016.