(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phan Tâm, Cục trưởng Cục Viễn thông, giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Ông Phan Tâm sinh ngày 20-2-1965, tốt nghiệp kỹ sư điện tử ở Nga, tiến sĩ kỹ thuật ở Pháp. Từ năm 2003, ông được bổ nhiệm làm vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế. Sau đó ông được bổ nhiệm làm phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, hàm vụ trưởng và được bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Viễn thông từ tháng 3-2015.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ thể, phê chuẩn chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Văn Tân (Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng thời, phê chuẩn chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng) và ông Dương Văn Thắng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính).

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy để nghỉ công tác chờ nghỉ hưu; miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Lưu Quang để nhận nhiệm vụ mới.

AT