(PL)- Báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ngày 16-6, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết là cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong các vụ việc kiện tụng có yếu tố nước ngoài, Bộ đang nghiên cứu hồ sơ 15 vụ kiện.

Các vụ việc đều liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Tư pháp, trước nay đã có một số vụ kiện quốc tế mà Việt Nam thắng nhưng rất khó khăn. Từ những việc như vậy, thấy rằng công tác hoạch định, xem xét, phê duyệt dự án có vốn đầu tư nước ngoài cần chặt chẽ hơn. Về công tác xây dựng pháp luật, ông Long cho biết Bộ rất mong muốn xây dựng Luật Đăng ký tài sản. Hiện tại có tới 16 loại giấy tờ đăng ký quyền tài sản, rất khó quản lý, không đảm bảo tính minh bạch, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh… Trước vấn đề này, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ phải chuẩn bị kỹ.

NGHĨA NHÂN