(PL)- “Do nắng hạn gay gắt kéo dài, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT đã có lịch điều tiết nước qua phát điện các hồ chứa thủy điện thuộc lưu vực sông La Ngà và sông Lũy” - ngày 25-5, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết.

Theo đó, yêu cầu hồ chứa thủy điện Đại Ninh xả nước từ ngày 1 đến 31-5 với lưu lượng trung bình 17 m3/giây và xả ít nhất 12 giờ/ngày. Còn hồ chứa Hàm Thuận - Đa Mi sẽ xả nước từ ngày 1-7 đến ngày 31-8, lưu lượng xả tùy thuộc nhu cầu dùng nước của vùng hạ lưu.

Nguồn nước được hai hồ trên xả ra sẽ tạm thời khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt và đáp ứng một phần nguồn nước tưới phục vụ nông nghiệp tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh, Tánh Linh trong mùa khô năm nay.

PHƯƠNG NAM