Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 1
Hôm nay, 20 chiếc xe buýt nhanh BRT chính thức lăn bánh đón khách miễn phí. 

Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 2

Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 3
Vào giờ cao điểm, những chiếc xe buýt nhanh kẹt cứng giữa các phương tiện tham gia giao thông khác.

Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 4
Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 5

Những chiếc xe buýt nhanh "bò" nhích trên đường...

Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 6

Phương tiện ô tô, xe máy đua nhau lấn làn ưu tiên của xe buýt nhanh.

Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 7

Trong nhà chờ xe buýt nhanh, chỉ có vài hành khách.

Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 8
Trên xe thấp thoáng bóng người.

Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 9
Vào giờ cao điểm, phương tiện qua lại trên đoạn đường Tố Hữu - Lê Văn Lương kẹt cứng.

Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 10

 Buýt nhanh 'chôn chân' trong giờ cao điểm - ảnh 11

Xe buýt nhanh cũng bất lực chết chân ở nhiều đoạn đường.