Theo đó, tại khoản 3 Điều 9 Quy chế phát ngôn 2017 do UBND tỉnh Cà Mau ký ban hành hôm 29-9-2017 nêu: “Nhà báo, PV không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí hoặc chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Trong khi đó, Luật Báo chí 2016 tại khoản 3 Điều 40 chỉ quy định: “Nhà báo không được chuyển ý kiến phát biểu trong hội nghị, hội thảo, trao đổi, nói chuyện thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu đó”. 

Chiều 9-10, trao đổi với chúng tôi về quy định này, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, nói: “Thật ra thì quy chế phát ngôn của tỉnh cũng dựa trên Luật Báo chí và Nghị định 09 của Chính phủ... Thực tế có trường hợp lãnh đạo chỉ nói mang tính trao đổi nhưng các PV lại đem đăng báo. Từ đó mà chúng tôi có tham mưu để tỉnh quy định như vậy, chỉ khác có bốn chữ so với quy định trong Luật Báo chí”.

Chúng tôi trao đổi lại với ông Đen rằng quy chế của tỉnh quy định như vậy, ai cũng hiểu là yêu cầu PV, nhà báo không được trích đăng ý kiến trong hội nghị, hội thảo nếu không được sự đồng ý của người phát biểu.

Ông Đen lý giải: “Có lẽ đó là vấn đề câu từ. Tôi khẳng định không hạn chế PV tại hội nghị, hội thảo. Ý của quy định này chỉ nhằm tránh tình trạng các PV trích dẫn đăng báo ý kiến mang tính trao đổi nội bộ”.