Ngày 13-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 1704/QĐ-UBND thu hồi Quy chế phát ngôn của tỉnh vừa ban hành hôm 29-9, do ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký thay.

Lý do thu hồi được nêu rõ: “Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 có những điểm chưa phù hợp với Luật Báo chí và Nghị định số 09/2017 ngày 29-2-2017, của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Cà Mau thu hồi Quy chế phát ngôn vì chưa phù hợp - ảnh 1
Nếu giữ quy định phải xin ý kiến trong hội nghị thì truyền hình trực tiếp sẽ "bó tay". (ảnh Trần Vũ)

Trước đó, sau khi ban hành quy chế phát ngôn mới (Quyết định 1672/QĐ-UBND nêu trên), nhiều nhà báo đã phát hiện và phản ảnh quy định vượt Luật Báo chí tại khoản 3 Điều 9 của quy chế này.

Điều khoản này quy định phóng viên muốn trích đăng ý kiến trong các cuộc trao đổi, gặp gỡ và cả hội nghị, hội thảo phải được sự đồng ý của người phát biểu ý kiến đó. Các phóng viên phản biện quy định vậy là vượt luật, vì Điều 40 Luật Báo chí chỉ quy định phóng viên không được chuyển những ý kiến phát biểu trong hội nghị, hội thảo… thành bài phỏng vấn.