(PL)- Bộ TN&MT cho biết chất lượng môi trường đất tại các khu đô thị đang có xu hướng bị ô nhiễm nặng do các chất thải từ hoạt động công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt và các điểm chứa chất độc hóa học tồn lưu dioxin.
 

Chỉ tính riêng các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, hiện có 240 điểm trên địa bàn 15 tỉnh. Trong đó có 23 điểm thuộc khu vực đô thị chưa được xử lý.

Các điểm ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu được phân làm hai loại chính là các khu vực đất bị nhiễm dioxin do hậu quả chiến tranh (khu vực bị phun rải chất độc hóa học và các sân bay quân sự) và các kho thuốc bảo vệ thực vật.

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2016 vừa được Bộ TN&MT công bố cũng chỉ rõ tại các điểm tồn lưu chất độc hóa học, đất bị nhiễm các loại hợp chất có hàm lượng các chất độc cao, thời gian tồn lưu trong môi trường lâu, khó phân hủy, khó xử lý hoặc cải tạo. 


Nguồn: (Theo TTXVN)