Hắt hơi vào mic, “Lâm tặc đường chủ” mân mê cán búa, “chém” về việc xóa trắng rừng xanh mà gần nhất là xơi tái 61 ha ở Bình Định.

“Bọn ta góp phần làm đo ván khí hậu toàn cầu mà những màn mưa lũ hoành tráng gần đây là minh chứng. Về lâu dài sẽ giúp Thủy tinh viết lại cổ tích” - Đường chủ huênh hoang!

Phía dưới xôn xao, nhất là bọn tiểu yêu của “Ung thư hội”. Đầu lĩnh nhóm này phi lên sân khấu, túm anh Lâm tặc ném cái uỵch. “Chúng ta không vĩ mô! Chúng ta uýnh trực diện vào chính cuộc sống của loài người!”.

Phía dưới nhao nhao, tên này tiếp: “Nghe đây! Ta ném phọc môn vào phở, phun hóa chất trên rau và chích thuốc an thần vào heo. Tuổi sống của loài người vì chúng ta mà rút ngắn lại….”.

Chưa dứt lời thì phía ngoài xuất hiện một kẻ đi vào. Đại diện cho Hội gây ung thư vội khúm núm lùi xuống nhường vị trí. Té ra là Hàng dỏm, hôm nay hắn khoác áo xám có logo “Đã bán xong 2 triệu lít xăng”.

Kết thúc cuộc thi, hai đại diện cho Ung thư hội và Lâm tặc giáo nhất trí bầu cho Hàng dỏm. Lý do là kẻ này hội đủ khả năng đánh sập cả nền kinh tế, hạ uy tín thị trường trong nước và phóng hỏa ngay trong nhà người tiêu dùng.