- Quốc hội hôm qua lại dậy sóng với phát biểu của đại biểu là phụ huynh không muốn con em là “chuột bạch” đấy!

- Về sự thất bại của ngành giáo dục với mô hình VNEN chớ gì?

- Đúng! Tư lệnh ngành này cũng từng nhìn nhận lý do áp dụng chệch choạc VNEN là có nhiều yếu tố chưa thực sự phù hợp với điều kiện của nhiều địa phương.

- Ôi dào, xưa nay hiếm thành công nào mà trước đó không gặp thất bại. Phải học lẫy, học bò, học đi rồi mới đứng vững và phát triển được.

- Đừng bao biện! Có biết trong giáo dục, sai một ly là có thể ảnh hưởng cả một thế hệ không? Mà cái “một ly” ở đây rất không đáng có!

- Vì chưa chuẩn bị kỹ việc đào tạo giáo viên, thiếu thốn cơ sở vật chất, áp lực sĩ số học sinh… hả?

- Đúng và kiểu tư duy nóng vội, muốn làm ngay trong khi mọi sự còn sơ sài rồi dẫn tới thực hiện thiếu hiệu quả không phải riêng ngành này.

- Thôi được rồi, lan man quá. Vậy giải pháp sao?

- Thì đừng đưa ra những dự án, chính sách, mô hình phiêu lưu từ ngay việc chuẩn bị chứ sao!

- Hừm! Giải pháp cũ mèm ấy ai cũng biết nhưng chả mấy người thấm.

- Vì chả mấy người thấm nên ta luôn phải chuẩn bị tâm thế để làm “chuột bạch” đó!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU