Bổn quán có sáng kiến thêm vầy, các vị coi có được không: Để tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức thì phần năm sinh mình nên chia thành nhiều ô hoặc gạch đầu dòng, chủ thể có thể chọn khai năm sinh khác nhau, căn cứ vào mục đích của chính chủ.

Ví dụ nè:

Họ tên: NGUYỄN VĂN A

Năm sinh: Để làm hộ khẩu: 1963; để hợp thức hóa bằng cấp: 1967; để tăng thời gian giữ chức vụ: 1969; để khai thành tích nhận huy chương, huân chương: 1955.

Cách khai này thoạt nghe có vẻ kỳ dị nhưng bổn quán thiết nghĩ nó giúp người khai lý lịch phơi-bày-sự-dối-trá-một-cách-thành-thật-nhất ngay từ đầu. Sau này lỡ bị ai phát giác, các cơ quan hữu quan không phải mất công rà soát, người khai lý lịch cũng khỏi phải giải trình chi cho mệt!

Hãy nhìn nỗi khổ của ông bí thư thị trấn Ái Nghĩahuyện Đại Lộc, Quảng Nam thì rõ. Trải qua bốn lần khai lý lịch với các năm sinh khác nhau đã là một sự vất vả của ông ấy. Nhưng lần khai cuối cùng, từ năm sinh 1967 (như ghi trong hộ khẩu) hoặc 1962 (như cơ quan chức năng nói) mà “tụt lùi” thành 1956 để có thành tích năm năm làm cơ sở cách mạng, vót được 150 cây chông, để được cấp huy chương Kháng chiến hạng Nhì là nỗ lực quá vượt bậc. Vậy mà giờ buộc xác minh tới, xác minh lui, chu cha, có khổ cho ông ấy không?

Lỡ nhận thành tích, trả lại mấy hồi, làm gì dữ vậy???