Cụ thể, thí sinh A không thể lên sân khấu vì giờ đó chưa hoàn tất thủ tục xin vợ cho trình diễn tài nấu nướng. Thí sinh B trượt cơ hội đoạt giải vàng do hai tuần nay phải làm công tác tư tưởng cho bên ngoại về việc bị bắt quả tang tụ tập nhậu nhẹt. Thí sinh C mất cơ hội thể hiện tài huýt gió đuổi muỗi bởi con anh ấy chọn đúng thời điểm quan trọng của đời bố mà lên cơn sốt 39 độ… Tóm lại, trong thời khắc quyết định, bọn đàn ông đã nhất trí thực hiện nhiệm vụ hằng ngày thay vì giành giật vinh quang. Thế nhưng quý vị thật quá đáng khi không xét lý do mà lại quở trách chúng tôi.

Hãy nhìn xa hơn một tí, như chuyện tại cơ quan chống ngập xứ ta chẳng hạn. Họ xem nhẹ việc bàn chuyện chống ngập cho cả ngàn người chỉ để tập trung bình xét thi đua năm mà có áy náy gì cho cam. Chúng tôi bỏ thi để lo cho vợ con, giữ gìn hạnh phúc gia đình, dù sao cũng hơn đứt lãnh đạo cơ quan ấy bỏ họp để lo thi đua đó chớ. Đề nghị không xử lý chúng tôi!.”