Nhưng rồi ông thầy nào cũng bị quan quát đuổi “đi về ngay và luôn”, dù họ có vẻ rất bài bản, từ cách chuẩn bị mâm lễ vật tới bài văn.

Quân sư lo lắng khôn nguôi, thẽ thọt hỏi rà ý quan. Người bèn nghiến răng kèn kẹt: “Tao muốn gì, chả nhẽ mày không hiểu. Mày làm quân sư kiểu gì?”.

Vắt óc, rặn rặn suy nghĩ, quân sư à lên, vỗ đùi bốp bốp. Phen này sếp mà chê, em hứa đi đầu xuống đất.

Thầy cúng Bảy “ròm” xuất hiện, nói một lèo: “Thưa quan, cúng sao, cúng giải hạn, phả hệ gia tiên, cầu siêu… nói chung các loại cúng kiếng đều có những nghi thức, thủ tục được mặc định xưa nay. Quan trọng là điều tôi sắp nói sau đây. Để đáp ứng nhu cầu thời đại, tôi đã soạn thảo bài văn cúng và biên tập lại nghi lễ theo phiên bản thế kỷ 21, thảy các lễ cúng đều có phần cầu thăng quan tiến chức dành cho người làm quan, cầu trúng mánh - tài lộc cho người làm ăn. Phần này mới là phần chính của buổi cúng. Đây là phiên bản mới nhất đảm bảo không đụng hàng”.

Quan Hai mừng rỡ, cười ha hả: Vầy mới đúng ý ta. Đoạn quan mím môi, chém tay vào không trung: “Ông nhất quyết cầu cho được thăng chức thật nhanh. Chờ tín nhiệm, chờ bình bầu… lâu lắm, bố ai chịu được!”.