Thưa bà con cô bác:

Ngày hôm qua, 25-9, cộng đồng mạng dậy sóng bởi thông tin một dân quân làm việc trong một phường ở Đà Nẵng bị kiểm điểm do xì lốp xe của một người dân tới giải quyết công chuyện.

Nguồn cơn là dân quân này khó chịu bởi người dân trên làm hồ sơ quá lâu, lại đi ra ngoài photocopy tài liệu trong khi xe vẫn để tại trụ sở UBND nên mới xì lốp xe cho… bõ tức.

Tuy nhiên, chúng tôi thấy việc kiểm điểm này là hơi oan ức bởi:

Người có xe bị xì lốp có dấu hiệu của hành vi “gây khó khăn, hành” người có chức trách.

Ông này cũng có dấu hiệu “nhũng nhiễu” cán bộ phường khi làm hồ sơ quá lâu.

Lại cũng ông này, “tham ô và lấn chiếm chỗ để xe” khi không làm việc trong phường mà dám để phương tiện ở đó.

Từ những lý lẽ trên, lẽ ra phải kiểm điểm thời gian liên hệ phường quá lâu và ra ngoài photocopy của ông nhân dân trên, trong đó đặc biệt lưu ý tới hệ quả của chuyện này là bẩn bàn tay xì lốp của anh dân quân kia.

Chúng tôi cũng đề nghị, qua việc kiểm điểm ông này, những người có nhiệm vụ giữ an ninh tại các trụ sở chính quyền học hỏi thêm những kỹ năng cơ bản như xì lốp, bẻ gương, cắt nan hoa, vặn đèn xi-nhan...

Ký tên: Hội nói ngược.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU