- Tao đang tính chuyện về quê cho yên thân. Ở đây có ngày họ tưởng tao là cột đèn, có khi bị đánh.

- Chuyện gì mà đòi bỏ chạy vậy cha?

- Không phải sao, chị Khả ở Đà Nẵng đứng ngoài đường chờ xe, tự nhiên bị công an nện cho mấy gậy vì tưởng chị là gái mại dâm. Tao với mày chạy xe ôm đêm hôm thế này có ngày bị đập vì tưởng trai đứng đường hổng chừng!

- Tao chạy xe ôm chứ có “trai”, “gái” gì mà lo. Mà có là “trai”, “gái” cũng đâu phải thấy là nện.

- Vậy tao mới lo. Hổng nghe ông công an nện bà Khả phân bua: “Tôi thấy bà Khả quen quen nên vung gậy đánh hai cái vì nghĩ là gái mại dâm” à? Ổng này bị đóng đinh trong đầu, hễ “gái” là được quyền “ăn nện”!

- Ông quên chuyện đài báo ra rả chuyện bất khả xâm phạm về thân thể rồi à? Ngay cả phạm tội quả tang, công an chỉ trấn áp khi họ chống đối chứ đâu phải muốn là “đục”, là “nện”. Ai cho ông ta cái quyền đó? Công an chứ phải giang hồ đâu mà hở ra là “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với dân! Còn mang ý nghĩ “tưởng gái mại dâm là đánh” thì nên cởi áo về quê cho rảnh chứ không sẽ bắt thủ trưởng đi xin lỗi, bồi thường dài dài…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU