- Ở quận Bình Thạnh có chuyện khá lạ liên quan tới việc sử dụng nhà, đất của người dân…

- Sao bỗng dưng vẻ mặt nghiêm trọng? Lạ gì, nói nghe coi!

- Quận này ban hành một quyết định nhưng thời gian sau thì ra quyết định khác thu hồi quyết định đầu. Tuy nhiên, các văn bản liên quan lại căn cứ trên quyết định bị thu hồi…

- Diễn nôm na cho dễ hiểu đi. Ví dụ như ngày xưa ông yêu cô Bảy nhưng rồi lấy tui, bây giờ khai sinh thằng Tèo nhà mình lại ghi tên cha mẹ nó là ông và Bảy…

- Tương tự thế và nhiều người cho rằng cách quận làm vậy giống như đi thuyền trên sông nhưng lại đẩy tay chèo vào… không khí. Tức không có điểm tựa và dễ bị kiện.

- Có thể do các văn bản hành chính ở ta còn rối hoặc chồng chéo, nhiều khi khiến cán bộ đôi lúc nhầm. Chuyện này thường xảy ra ở nhiều nơi thì có gì để ông tâm trạng dữ?

- Ơ hay, quyết định ấy liên quan tới sinh kế, việc ăn ở lâu dài của người dân!... Đáng nói nữa là khi báo chí hỏi thì hơn một tháng trời chờ đợi vẫn chưa có câu trả lời từ cơ quan có thẩm quyền.

- Việc này mới đáng bận tâm đó!... Vì nếu làm đúng thì khẳng định đúng, làm sai cần dũng cảm sửa. Chứ im lặng dằng dai thì cái thiệt rõ nhất là uy tín!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU