Thật ra thảy đều nghe tin sếp hiện diện cái tên tại cơ quan từ lâu rồi nhưng chưa ai có dịp diện kiến. Hình như người còn ngao du gom nhặt kiến thức nơi đâu đó.

Dù sao thì cũng là sếp, nào khẩu hiệu chào mừng, nào dàn chào nam nữ tươi trẻ đứng hai bên đón chờ, nào kèn trống, văn nghệ múa hát trong tư thế sẵn sàng, chờ sếp xuất hiện là nhạc nổi lên ngay.

Chờ mãi, chờ mãi… Bỗng chủ tọa kêu toáng lên: “Sếp kìa, sếp kìa, tất cả vào vị trí ngay”. Mọi người rốp rẻng vô hàng lối, tấu nhạc, tung hoa… Ủa sao không thấy xe bóng loáng đưa ai tới hết vậy. Chủ tọa lại hét lên: “Tất cả nhìn lên trời, sếp xuất hiện rồi”. Từ trên cao, một vật giống như cái bọc xẹt qua xẹt lại nhanh hơn điện. Theo lệnh chủ tọa, thảy đồng thanh vỗ tay kịch liệt như bị thôi miên trong sự há hốc mồm. Cái bọc vèo vèo lượn vài vòng rồi mất hút.

Như thế này là thế nào, đùa với tập thể à? Mọi người xúm truy chủ tọa. Ông này thủng thẳng: “Sếp mình được đẻ bọc điều, cái bọc đó o úm sếp từ A tới Z. Và vì đẻ bọc điều nên sếp đi tên lửa không à, lên chức cũng nhanh như tên lửa luôn. Chưa làm gì mà được mời về, được thăng chức vèo vèo, mọi người có thấy hài không?”.