Đừng lo, hãy đến vài dự án nhà ở xã hội tại TP Quy Nhơn, bạn sẽ lập tức thỏa nguyện ước mơ đại gia!...”.

- Diễn thuyết gì kỳ quặc, mâu thuẫn đến chói tai zậy? Sao có chuyện cuộc sống đùng đùng lên đời nhờ trở thành cư dân của dự án nhà ở cho người thu nhập thấp?

- Biến chuyện vô lý thành có lý mới tài. Bà biết không, ở những chung cư đó số cư dân xài ô tô áp đảo, toàn xế xịn nhộn nhịp ra vào.

- Sự hiểu biết của ông vậy là… vứt. Về lý, nhà ở xã hội chỉ dành cho công nhân, người thu nhập thấp nhưng mấy nơi vừa kể thì cực nhiều đại gia. Họ nghiễm nhiên ở đó với lý do được chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn…

- Ủa, tưởng cứ vô đó thì nghèo mấy cũng cưỡi xế hộp... Hóa ra là có sự lắt léo, trục lợi chính sách kiểu đường vòng của mấy tay nhiều tiền mà khôn vặt?

- Đúng! Câu chuyện “nghèo oan” khiến tính nhân văn của chính sách bị lợi dụng này có lẽ không chỉ tại Quy Nhơn mà có thể ở nhiều nơi khác.

- Nguyên nhân từ kẽ hở nào, trách nhiệm các bên tới đâu cần phải làm rõ để dứt điểm tình trạng kia đi nhỉ. Nếu không, có khi còn chứng kiến chung cư cho đối tượng thu nhập thấp xây sân đỗ máy bay riêng ấy chứ.