- Thôi thôi, câu chuyện văn hóa nhiều người bàn rồi. Bà lại tính mỉa mai bọn trẻ giờ nông cạn, âu yếm quá trớn cả nơi công cộng như trong rạp chiếu phim hôm trước và ở quán trà sữa vừa rồi chớ gì?

- Còn nữa, cả chuyện mới đây ở TP.HCM phát hiện mấy điểm mát-xa biến tướng, khách vào sẵn sàng bỏ 2 triệu cho một lần cùng tắm tiên và kích dục.

- Hừm!… Bên thì tiêu tiền như đốt vàng mã kiểu trọc phú, bên thì sẵn sàng bán phẩm giá…

- Và phía chủ thì lừa dối cơ quan chức năng, đăng ký kinh doanh một đường mà kiếm tiền bằng nẻo mờ ám khác...

- Thì bị bắt và trả giá rồi đó… Nhưng chuyện tui với bà hò hẹn, chuyện hành lạc nơi công cộng và chuyện quán mát-xa dính dáng gì nhau?

- Cùng là câu chuyện văn hóa và đạo đức mà. Mà xu hướng lệch lạc hành vi xảy ra nhan nhản, cơ quan chức năng đâu phải ba đầu sáu tay để quản lý hết.

- Hiểu rồi! Ý bà là mọi người cần phát hiện, lên tiếng mạnh mẽ hơn và hơn nữa để chung tay cùng cơ quan chức năng chấn chỉnh chớ gì?

- Ừ, và phải bằng hành động đồng lòng nghiêm túc chứ không phải hả hê rồi hè nhau “ném đá”.